Akademia rinore

Akademia Rinore e të drejtave të njeriut është një iniciativë e përbashkët e Institutit Shqiptar për Çështjet Publike dhe Shkollave të mesme në Shqipëri për edukim e trajnimin të vazhdueshëm dhe aktivizmën për të drejtat e njeriut. Akademia, nëpërmjet një cikël trajnimesh, seminaresh, debatesh dhe fushatash sensibilizimi, synon të rrisë ndërgjegjësimin e të rinjve dhe aktivizmin e tyre në fushën e të drejtave të njeriut.