Aktivitete

Aktivitete të akademisë :

  • Workshop me qeverisjen vendore për të diskutuar lidhur me rëndësinë e zbatimit të të drejtave të njeriut dhe për të promovuar aktivitetet që do të ndërmarrë Akademia
  • Trajnime për nxënësit e tjerë të shkollës lidhur me të drejtat e tyre.
  • Promovim në komunitet i të drejtave të njeriut dhe shpërnadarje fletë palosjesh për parimet e përgjithshme për të drejtat e njeriut dhe aktivitetet e Akademisë.
  • Konkurs në nivel shkolle dhe në nivel kombëtar: logo, pikturë, ese, etj, lidhur me të drejtat e njeriut.
  • Aktivizëm në rrjetet sociale në faqet e krijuara enkas për Akademinë
  • Emision në televizionin lokal ku nxënësit do të diskutojnë lidhur me temën
  • Vullnetarizëm
  • Teatër, art tradicional, apo lexim tekstesh në publik
  • Promovimi i Deklaratës Universale të të drejtave të njeriut në një shkollë në zonën rurale.
  • Konferencë përmbyllëse në Tiranë.
Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share this