Rreth Nesh

Akademia Rinore e të drejtave të njeriut është një iniciativë e përbashkët e Institutit Shqiptar për Çështjet Publike dhe Shkollave të mesme në Shqipëri për edukim e trajnimin të vazhdueshëm dhe aktivizmën për të drejtat e njeriut. Akademia, nëpërmjet një cikël trajnimesh, seminaresh, debatesh dhe fushatash sensibilizimi, synon të rrisë ndërgjegjësimin e të rinjve dhe aktivizmin e tyre në fushën e të drejtave të njeriut.

Akademia rinore e të drejtave të njeriut është mbështetur nga Zyra për Marrëdhënie me Publikun e Ambasadës së SHBA-ve në Tiranë. Pikëpamjet e shprehura nga autorët e këtij punimi nuk pasqyrojne domosdoshmërisht qëndrimin dhe pikëpamjet e institucioneve.

AIPA STAFF
IMG_20160126_085802IMG_20160126_085958
IMG_20160126_090136IMG_20160126_090045

IMG_20160126_085920